بدون دیدگاه
2019/12/09 - 2:14

گفت و گفت خبرراست قسمت هجدهم :

آقای دکتر چانکش وارد عرصه انتخابات میشود! (پارت دوم)

اختصاصی خبرراست/ گفت و گفت خبرراست قسمت هجدهم : طنز/سجاد علیپور در قسمت قبل هسته مرکزی تیم انتخاباتی دکتر چانکش متشکل از قوربعلی چوماق ، علی باقالا و ابی قهوه چی در قهوه خانه بسته شد وهر یک مسئولیت کاری را برعهده گرفتند. دکتر چانکش برای ثبت نام فرصت زیادی نداشت و میبایست به سرعت […]

اختصاصی خبرراست/ گفت و گفت خبرراست قسمت هجدهم :

طنز/سجاد علیپور

در قسمت قبل هسته مرکزی تیم انتخاباتی دکتر چانکش متشکل از قوربعلی چوماق ، علی باقالا و ابی قهوه چی در قهوه خانه بسته شد وهر یک مسئولیت کاری را برعهده گرفتند.

دکتر چانکش برای ثبت نام فرصت زیادی نداشت و میبایست به سرعت مدارک خود را آماده میکرد ، قوربعلی چوماق هم که ارتباطاتخوبی در فرمانداری و تیم های رقیب داشت آمار حضور کاندیداهای مطرح را بدست آورد تا با برنامه ریزی وارد حوزه ثبت نام شوند ، قرار بر این شد که همزمان با حضور دکتر چانکش تعداد زیادی عکاس و خبرنگار هم در آنجا حضور یابند و از چانکش مصاحبه بگیرند.

ابی قهوه چی که زمانی کارمند یکی از ادارات مهم استان بود با رایزنی های خود سعی کرد مدیران میانی و حتی رده بالا را هنگام ثبتنام چانکش همراه کند و البته در این راه بسیار موفق ظاهر شد ، بلاخره زیرو زبر بعضی از مدیران را میدانست و آنها هم دوستنداشتند او موی دماغشان شود.

قرار بر این شد روز پنج شنبه ساعت ۱۲ ظهر همگی جلوی فرمانداری ظاهر شوند تا دکتر را به داخل مشایعت کنند ، جمعیت بسیاریزیادی متشکل از کسبه و بازاریان ، فرهنگیان و فک و فامیل و مدیران رده میانی و بالا جلوی فرمانداری گرد هم آمدند و فقط چانکش ورئیس ستادش علی باقالا پیدایشان نبود ، ابی قهوه چی فریاد زد خانمها و آقایان بعد از ثبت نام همگی در رستوران بی بی کیو مهماندکتر چانکش هستید ، همین موقع بود که علی باقالا و چانکش با چانچو که دو زنبیل بر پس و پیش آن آویخته بود از آن سوی خیابان واردفرمانداری شد.

چانکش دو پلاگارد در دو زنبیل خود قرار داده بود که روی یکی از آنهاهمه انسانها برابرندنوشته شده بود و روی دیگریاما همراهانچانکش برابرترندهمه میدانستند که دکتر بدون فکر کاری نمیکند و مطمئنا دلیل مناسبی برای نوشتن این پلاگارد ها دارد.

آمدن چانکش با چانچو و زنبیل توجه بسیاری را به خود جلب کرد و حتی همراهان برخی از نامزدها که برای ثبت نام در محوطه حضورداشتند جذب این حرکت دکتر شدند ، این حربه ای بود که قوبعلی برای دکتر برنامه ریزی کرده بود تا او در شلوغترین ساعت ثبت نام واردحوزه شود و تا اینجای کار انصافا موفق شد چون توانسته بود هیاهوی خوبی ایجاد کند.

جمعیت عظیم دکتر چانکش را تا پای پله های فرمانداری همراهی کردند و عکاسها از زمین و هوا عکس میگرفتند و شرایط به گونه ای شدکه حراست حوزه ثبت نام برای کنترل جمعیت وارد عمل شد ، مردم با صدای آرام شعار میدادندهمه ما برابریم با چانکش برادریم

چانکش به سالن ثبت نام رفت و در ساعاتی که او در حال تکمیل مدارک بود قوربعلی و علی و ابی به لابی گری با سر تیمها و اعضایستاد دیگر نامزدها پرداختند و با بسیاری از آنها قرار تنظیم کردند تا ملاقاتی داشته باشند ، آنها اعتقاد داشتند که اگر این افراد رانتوانند به سمت دکتر جذب کنند حداقل نمک گیر میشوند و در کارزار انتخابات صدمه ای به دکتر چانکش نخواهند زد و چون از حضورآنها نزد چانکش عکس گرفته میشود ، این عکس ها در مواقع اضطرای میتواند حکم برگ برنده یا اهرم فشار را ایفا کند.

دکتر چانکش پس از ثبت نام به محل تجمع رسانه ها رفت تا آنها بتوانند سوالات خود را مطرح کنند

این مصاحبه و ادامه ماجرا را میتوانید در قسمت بعدی گفت و گفت بخوانید

سجاد علیپور


شماره خبر 52386 - 2019/12/09
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com