۱ دیدگاه
2019/12/01 - 13:44

در امتداد اجرای نهضت آسفالت در معابر شهر؛

آسفالت مسیر گلباغ نماز به طرف چهار راه گلسار و پل بوسار

مسیر گلباغ نماز به طرف چهار راه گلسار و مسیر پل بوسار به سمت میدان قلی پور مورخ ۹ آذر ماه آسفالت شد. به گزارش خبر راست، در امتداد اجرای نهضت آسفالت در معابر شهر، شب گذشته حدود ۳۵۰ متر مربع دیگر از معابر شهر آسفالت گردید. در این پروژه بیش از ۱۰۰تن آسفالت در  مسیر گلباغ نماز […]

مسیر گلباغ نماز به طرف چهار راه گلسار و مسیر پل بوسار به سمت میدان قلی پور مورخ ۹ آذر ماه آسفالت شد.

به گزارش خبر راست، در امتداد اجرای نهضت آسفالت در معابر شهر، شب گذشته حدود ۳۵۰ متر مربع دیگر از معابر شهر آسفالت گردید. در این پروژه بیش از ۱۰۰تن آسفالت در  مسیر گلباغ نماز به سمت چهارراه گلسار و ابتدای کوچه مهارت و همچنین از چهارراه بوسار به طرف میدان قلی پور آسفالت شد.

گفتنی است، پیش از اجرای آسفالت جدید، دستگاه آسفالت تراش سازمان عمران و بازآفرینی شهری، آسفالت قدیمی مسیر های یاد شده را برداشت نمود.


شماره خبر 51968 - 2019/12/01
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com