بدون دیدگاه
2019/10/09 - 13:58

واکنش مهناز افشار به اظهارات پدر شوهر سابق‌اش درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها

به گزارش خبر راست، محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محموداحمدی‌نژاد و از چهره‌های ارشد اصول‌گرایان، گفته‌ مقام‌های کشورمان باید به فیفا می‌گفتند ورود زنان به ورزشگاه‌های زنان ممنوع نیست؛ ورود زنان به ورزشگاه‌های مردان ممنوع است.»

به گزارش خبر راست، محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محموداحمدی‌نژاد و از چهره‌های ارشد اصول‌گرایان، گفته‌ مقام‌های کشورمان باید به فیفا می‌گفتند ورود زنان به ورزشگاه‌های زنان ممنوع نیست؛ ورود زنان به ورزشگاه‌های مردان ممنوع است.»


شماره خبر 49940 - 2019/10/09
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com