به گزارش خبر راست،  ۴ ویلا که بدون مجوز در زمین های کشاورزی فومن ساخته شده بود با حکم قضائی تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: این ویلاها در مجموع با ۴۵۰ متر مربع زیر بنا در خارج از طرح هادی و در اراضی باغی و شالیزاری روستای ازبر بالای این شهرستان ساخته شده بود.

رامین قاسم زاده افزود: با تخریب ۴ ویلای غیر مجاز ۹ هزار متر مربع ار اراضی باغی و شالیزاری در روستای ازبر بالا فومن آزاد شد.