بدون دیدگاه
2017/06/01 - 10:28

تولید انواع ون در خودروسازان داخلی افزایش یافت

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع ون از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۷۸ دستگاه افزایش یافت. از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۴۸ دستگاه رسید.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی افزایش یافت. به گزارش خبر راست، در این مدت تولید انواع ون  از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۷۸ دستگاه افزایش یافت. اردیبهشت ماه امسال تولید انواع ون در ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به […]

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی افزایش یافت.

به گزارش خبر راست، در این مدت تولید انواع ون  از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۷۸ دستگاه افزایش یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع ون در ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۴۸ دستگاه رسید. تولید این محصول در سروش دیزل مبنا نیز با رشد همراه بوده و از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۳۰ دستگاه افزایش یافت.


شماره خبر 4722 - 2017/06/01
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com