بدون دیدگاه
2019/07/06 - 10:56

سینا علیپور؛

سیاست را وارد ورزش و ورزش را وارد سیاست نکنیم

خبر راست/ سینا علیپور از دیرباز ورود سیاسیون به ورزش و ورزشکاران به سیاست به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده بطوری که امروزه تیم های ورزشی برای تامین مخارج خود بواسطه حضور آن فرد سیاسی استقبال هم میکنند و در عوض آن فرد سیاسی به جهت اعلام حمایت برای خود شهرتی نیز کسب میکند. […]

خبر راست/ سینا علیپور

از دیرباز ورود سیاسیون به ورزش و ورزشکاران به سیاست به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده بطوری که امروزه تیم های ورزشی برای تامین مخارج خود بواسطه حضور آن فرد سیاسی استقبال هم میکنند و در عوض آن فرد سیاسی به جهت اعلام حمایت برای خود شهرتی نیز کسب میکند.

این موضوع آنقدر در ورزش کشور شایع شده که دیگر برای کسی عجیب و غیر قابل درک نیست.

بتازگی در سایه سکوت مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی شاهد لغو اعزام تیم ملی موتای به مسابقات جهانی بودیم که دلیل آن تامین نشدن هزینه ها اعلام شد ، شاید این موضوع مهمترین و اصلی ترین وظیفه دست اندرکاران موتای کشور بود که متاسفانه از عهده آن برنیامدند.

مطمئنا اگر مدیریت صحیح در این امر صورت میگرفت و مدیرانی مسئول رسیدگی به این ورزش پر طرفدار میشدند که قلبشان برای موی تای می تپید امروز شاهد این اتفاقات نبودیم .

سینا علیپور
قهرمان کیک بوکسینگ کشور


شماره خبر 44731 - 2019/07/06
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com