بدون دیدگاه
2019/06/29 - 2:05

جمعه های دوست داشتنی فرهام

فرهام زاهد از معدود افراد سیاسی است که به مردم اجازه داده وارد حریم خصوصی اش شوند

اختصاصی خبرراست/ یادداشت؛ سجاد علیپور کمتر فرد سیاسی حاضر است به مردم اجازه دهد وارد حریم خصوصی اش شوند و عمدتا دیوار بلندی به دور خود میکشند و حتی برخی پس از رسیدن به قدرت  دوستان خود را تغییر میدهند و یا ارتباطشان را با بستگان  قطع میکنند. فرهام زاهد از معدود افراد سیاسی است […]

اختصاصی خبرراست/

یادداشت؛ سجاد علیپور

کمتر فرد سیاسی حاضر است به مردم اجازه دهد وارد حریم خصوصی اش شوند و عمدتا دیوار بلندی به دور خود میکشند و حتی برخی پس از رسیدن به قدرت  دوستان خود را تغییر میدهند و یا ارتباطشان را با بستگان  قطع میکنند.

فرهام زاهد از معدود افراد سیاسی است که به مردم اجازه داده وارد حریم خصوصی اش شوند. 

او هر جمعه با راه اندازی هشتگ جمعه های دوست داشتنی فرهام برشی از زندگی روزمره اش را به نمایش میگذارد ، این عضو شورای شهر رشت در هفته های اول لحظاتی را که با دوستان خود به ورزش می پرداخت را منتشر میکرد ، اما کم کم دوربینش به داخل منزل  و خانه پدری اش آمد و موفق شد فضای گرم و صمیمی خانواده زاهد را به مردم معرفی کند، تصاویری که بیننده را یاد جمعه های دهه شصت و هفتاد می اندازد ، اعضای خانواده ای که گرد هم جمع میشوند و مادری که از فرزندانش پذیرایی میکند یا پدری که برای فرزند خود چای می آورد و نوه هایی که از سر و کول هم بالا میروند صحنه های صمیمی و گرمی هستند که امروزه در کمتر خانواده ای دیده میشود.

زمانی که فرهام برای شرکت در انتخابات شورای شهر کاندیدا شد اکثر سیاسیون و حتی عوام او را زیر سایه نام خانوادگی اش میدانستند و عمدتا کار او را برای انتخاب شدن با توجه به سابقه خانوادگی اش آسان می دیدند اکه البته بی تاثیر هم نبود ولی او بعدا ثابت کرد که این تنها داشته فرهام نیست.

 او توانست در اولین حضور خود در انتخابات رای چشم گیری کسب کند ، اما به مرور زمان نشان داد که میتواند زاهد اختصاصی خودش باشد و تعریف مخصوص خودش از زاهد را داشته باشد ، انتشار تصاویر دوستان فرهام در صفحه شخصی اش به مخاطب این پیام را رساند که او فردی نیست که پس از کسب کرسی دوستانش را فراموش کند و درست ترین تعریف را از شورای شهر بعنوان مردمی ترین نهاد تصمیم گیرنده کشور با آسانترین ابزار به مردم معرفی کرد 

جمعه های دوست داشتی فرهام میتواند الگویی باشد برای مسئولین  امروز ، مسئولینی که درونشان با بیرونشان یکی نیست ، کسانی که مجبورند برای استفاده از موقعیت های اجتماعی خاص طور دیگری خود را به مردم معرفی کنند ،  جمعه های دوست داشتی فرهام را میتوان بعنوان یک الگوی خوب بسط و گسترش داد ، جمعه هایی که شاید خوب باشد جای خود را به روزهای دیگر هفته مثل یکشنبه های شورایی فرهام نیز بدهد

سجاد علیپور


شماره خبر 44433 - 2019/06/29
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com