به گزارش خبر راست، شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در خصوص افزایش بهای برق مشترکین پرمصرف اطلاعیه صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت توانیر باستحضار می رساند که الگوی مصرف برق مشترکین خانگی استان گیلان در فصل گرم تابستان ( برخورداری از تعرفه گرمسیری ) ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه و در سایر ماههای سال ۲۰۰ کیلووات ساعت می باشد. درصورتیکه مصرف ماهیانه انرژی برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی تعیین شده باشد، مشمول افزایش نرخ شده و در گروه مشترکین پر مصرف قرار خواهند گرفت.
شایان ذکر است درصورتیکه مشترکین خانگی در ماههای گرم سال جاری نسبت به سال گذشته، کاهش مصرف داشته باشند، مشمول تخفیف مجدد بهای برق مصرفی خواهند شد.

این دستورالعمل از ابتدای خرداد سال‌جاری اجرایی خواهد شد.