بدون دیدگاه
2018/12/18 - 23:34

طرح شفافیت شورا و شهرداری، طرحی که شفاف نیست!

هفته گذشته برای دسترسی به صوت نطق پیش از دستور اسماعیل حاجی پور در خصوص تجمع مال خرها در اطراف مسجد سوخته تکیه خیابان مطهری رشت بروکراسی اداری خاصی

هفته گذشته برای دسترسی به صوت نطق پیش از دستور اسماعیل حاجی پور در خصوص تجمع مال خرها در اطراف مسجد سوخته تکیه خیابان مطهری رشت بروکراسی اداری خاصی پیش رو قرار گرفت که تصمیم به مصاحبه مجدد با این عضو شورا گرفته شد! زیرا چنین بروکراسی ای حداقل ۳ الی ۴ روز به طول […]

هفته گذشته برای دسترسی به صوت نطق پیش از دستور اسماعیل حاجی پور در خصوص تجمع مال خرها در اطراف مسجد سوخته تکیه خیابان مطهری رشت بروکراسی اداری خاصی پیش رو قرار گرفت که تصمیم به مصاحبه مجدد با این عضو شورا گرفته شد! زیرا چنین بروکراسی ای حداقل ۳ الی ۴ روز به طول می انجامید.

به گزارش خبر راست، به نقل از سپیدخبر، شب گذشته در صحن شورای شهر رشت موضوع ارائه مذاکرات و نطق اعضای شورا در پرتال شورای اسلامی شهر رشت برای مشاهده شهروندان در راستای طرح شفافیت شورا و شهرداری مطرح شد! اتفاقی که از چند لحاظ قابل بررسی است.

نخستین موضوعی که در این مورد باید بررسی شود مطالبی است که در اختیار شهروندان قرار می گیرد. قرار دادن نطق و مذاکرات اعضای شورا در اختیار شهروندان چیز عجیبی نیست و این موضوع طی سالهای گذشته همواره در پرتال شورا و در رسانه ها منتشر می شده و چنین چیزی اصلاً کار جدیدی در راستای شفاف سازی نیست!

نکته دوم عدم شفافیت طرح مذکور است که برای شهروندان به طور شفاف اعلام نشده که از سوی چه کسی ارائده شده و بار مالی آن چیست؟ موضوعی که البته گفته می شود از سوی یک حزب سیاسی و نمایندگی این حزب در گیلان به شورا ارائه شده است! نکته دیگر موضوع طرح مطالعاتی این طرح است که باید مشخص شود که آیا بار مالی برای شورا یا شهرداری داشته است یا خیر؟

به هر حال هرچه که هست باید از اعضای شورای شهر رشت که حامی این طرح بوده اند خواست تا به شفاف سازی در خصوص طرح فوق بپردازند و مشخص کنند که از کجا آمده و دقیقاً چه خواسته هایی از شهروندان را در شورا و شهرداری عملی میکند. آیا طرح فوق فقط برای تکرار مکررات در شوراست یا واقعاً هر شهروندی بدون مشکل می تواند به موضوعات موجود در شورای شهر رشت دسترسی پیدا کند یا خیر؟!

گفتنی است هفته گذشته برای دسترسی به صوت نطق پیش از دستور اسماعیل حاجی پور در خصوص تجمع مال خرها در اطراف مسجد سوخته تکیه خیابان مطهری رشت بروکراسی اداری خاصی پیش رو قرار گرفت که تصمیم به مصاحبه مجدد با این عضو شورا گرفته شد! زیرا چنین بروکراسی ای حداقل ۳ الی ۴ روز به طول می انجامید.


شماره خبر 38848 - 2018/12/18
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com