عضو شورای اسلامی شهر رشت در ادامه گفت: بسیاری از مشکلات از شهرداری نیست؛ مشکل در همین اتاق است. وقتی به خانه همکاری می رویم و عکسی به یادگار می گیریم و بعد عکس رانگه می داریم تا به وقتش استفاده کنیم این نهایت بد اخلاقی است. کجای اخلاق این است؟ آموزه های دینی ما این است؟

وی همچنین تصریح کرد: تا روزی که در این اتاق مشکلاتمان را حل نکنیم قطعا به نتیجه مطلوب نمی رسیم. یک روز می گفتم شورای پنجم یکی از شوراهای خوب است اما امروز این را نمی گویم. خودم را خطاب قرار می دهم. من هم در این شورا بداخلاق شده ام. در شورای چهارم اینطور نبود. یک دوستی گاهی برای برخی مسائل داد و فریاد می زد و هرچه بود در همان حد بود اما هرگز برخی رفتارهای امروز را نمی دیدم.

اسماعیل حاجی پور افزود: خدایا تو شاهدی وقتی می خواهم پایم را به شورا بگذارم مثل گذشته میل ندارم وارد این اتاق شوم. یک سال اول با عشق می آمدم. رغبت آمدن به این اتاق را ندارم. در حیاط شورا قدم می زنم. اخلاق در این شورا ضعیف شده است.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به ضرورت همبستگی میان اعضای شورا گفت: شورای اول با اینکه بسیاری از مسائل را به واسطه اولین دوره بودن نمی دانستیم اما انسجام داشتیم. اگر حرفی هم می زدیم پای آن می ماندیم.

حاجی پور با اشاره به مساله ورود به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد در روزهای اخیر، افزود: با خودمان فکر کنیم که چه شده و چه اتفاقی افتاده است؟ در جمعی خصوصی تر به خود آن افراد خواهم گفت. امروز تنها کلیات را می گویم.

وی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی خودشان چشم بینا و گوش شنوا دارند و تیزبین هستند. اما اینکه به عنوان مثال یک عضو شورا برود و بگوید ببینید فلان شخص چه کرده است تا از این طریق به هدف خود برسد را نمی پسندم.

اسماعیل حاجی پور با انتقاد از بداخلاقی های صورت گرفته در ماه های اخیر توسط برخی از افراد و کانال های تلگرامی خاطر نشان کرد: با اتفاقات این چند ماه از آمدن به شورای پنجم پشیمان شده ام. مردم چشم امید به ما دارند تا شب و روز برای این شهر کار کنیم و زحمت بکشیم.

 حرف تازه