به گزارش خبر راست، طی احکامی از سوی امین قاسمی پور رئیس هیئت بوکس استان گیلان، حجت مقصود کهن و علی سلمانی به عضویت هیئت رئیسه درآمدند.

همچنین آرمان نقدی عضو کمیته فنی شد و جمشید بهدانی مسئولیت کمیته پیشکسوتان را بر عهده گرفت.

در حکم دیگری از سوی رئیس هیئت بوکس گیلان، محمود مسیبی به عنوان مدیر امور اجرایی این هیئت منصوب شد.

در راس هیئت های بوکس رودسر، لاهیجان و صومعه سرا هم شاهد تغییراتی بودیم. سید احمد دقیقی عهده دار مسئولیت ریاست هیئت بوکس رودسر شد و مسعود باقری و محمد کیافر به ترتیب سرپرستی هیئت های بوکس لاهیجان و صومعه سرا را برعهده گرفتند.

 حرف تازه