بدون دیدگاه
2018/11/17 - 22:57

از سوی هیأت نظارت، ارزیابی وزارت علوم در استان گیلان؛

فعالیت دو مرکز آموزشی در استان گیلان غیر قانونی اعلام شد

فعالیت دو مرکز آموزشی در استان گیلان غیر قانونی اعلام شد

از سوی هیأت نظارت، ارزیابی وزارت علوم در استان گیلان فعالیت دو مرکز آموزشی در استان غیر قانونی اعلام شد. به گزارش خبر راست، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان فعالیت مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان و نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان را با توجه […]

از سوی هیأت نظارت، ارزیابی وزارت علوم در استان گیلان فعالیت دو مرکز آموزشی در استان غیر قانونی اعلام شد.

به گزارش خبر راست، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان فعالیت مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان و نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان را با توجه به شرایط زیر غیرقانونی اعلام کرد.

دکتر مهرداد محمدی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان گفت: محدوده فعالیت «مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان» استان تهران بوده و این مؤسسه مجاز به فعالیت در سایر استان های کشور نیست و برگزاری دوره های آموزشی تحت عنوان «دکترای مدیریت کسب و کار(DBA)» و «کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار(MBA)» و همچنین سایر فعالیت های آموزشی حضوری و غیر حضوری مؤسسه ماهان در استان گیلان غیر قانونی بوده و مدارک صادره فاقد اعتبارعلمی و استخدامی است.

دکتر محمدی همچنین گفت: برگزاری دوره آموزشی در نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان وابسته به مؤسسه پژوهشها و مطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان گیلان، تحت عنوان «دکترای مدیریت کسب و کار- دیپلماسی تجاری»، توسط «شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی» با همکاری «مؤسسه آموزش عالی آزاد کاوشگران فردای روشن» نیز غیرقانونی است و گواهی های صادره از سوی این شرکت فاقد ارزش علمی و استخدامی است و اعتبار قانونی ندارد.

مدیر نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت دانشگاه گیلان در ادامه از شهروندان گیلانی و داوطلبان به ادامه تحصیل خواست قبل از ورود به دوره های آموزشی بالاتر از دوره متوسطه، از طریق سایت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مستقر در دانشگاه گیلان، از اعتبار مراکز و مؤسسات آموزشی فعال در استان مطمئن شوند.


شماره خبر 37049 - 2018/11/17

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com