بدون دیدگاه
2017/05/11 - 12:09

فرمانداری رشت؛

اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر به تفکیک شهرها

اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خمام

فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر  را اعلام کرد. به گزارش خبر راست، متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای شهر به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره […]

فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر  را اعلام کرد.

به گزارش خبر راست، متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای شهر به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

 

خمام

۱- آقای اسماعیل احمدنیاخواجکینی فرزند محمود کد نامزد ۱۵
۲- آقای حسین احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۳-آقای علی اکبرپورخمامی فرزند مسیح کد نامزد ۱۷
۴- آقای علی اصغر امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸
۵- آقای سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء فرزند سیدخلیل کد نامزد ۱۹
۶- آقای مهدی خزانی کویشاهی فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۱
۷-آقای امین خمامی ابدی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۴
۸- آقای میثم رعنائی اشکیکی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
۹-آقای ایمان سهیلی دافڃاهی فرزند حسین کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مهدی عاشوری امیرکنده فرزند منوچهر کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای عبدالرضا عبدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۲۸
۱۲- خانم معصومه غلام حضرت حجت فرزند محمد کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای جلیل غیاثی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای صائب قلیزاده ملاسرائی فرزند حجت کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای مجید لطافت طالمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای سیدرضی مؤدب پور فرزند سیدعباس کد نامزد ۴۶
۱۷- آقای وحید مقدمی طالمی فرزند حسین کد نامزد ۴۷
۱۸-آقای سیدتقی موسوی شیجانی فرزند سیدآقاجان کد نامزد ۴۸
۱۹-آقای غلامرضا ناصری شیجانی فرزند موسی کد نامزد ۴۹
۲۰- آقای بابک نیکو فرزند قربان کد نامزد ۵۲
۲۱- آقای سیدالیاس هاشمی چوکامی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۵۴
۲۲- آقای محسن وفاجوی دیانتی فرزند بلال کد نامزد ۵۶

 

سنگر

۱- خانم فاطمه احمدی سروندی فرزند احمد کد نامزد ۱۵
۲- آقای پیام آقازاده لاکانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶
۳ – خانم احیاء پسندیده طالمی فرزند رجبعلى کد نامزد ۱۷
۴ -آقای مجید پهلوان بنکده فرزند صفر کد نامزد ۱۸
۵- آقای محمدرضا پوررجبی طالمی فرزند احمد کد نامزد ۱۹
۶- آقای جعفر پورطالمی فرزند حسن کد نامزد ۲۱
۷- آقای رحیم پورطالمی فرزند حسن کد نامزد ۲۴
۸- خانم فریبا جمشیدی آسیابرکی فرزند عباس کد نامزد ۲۵
۹-آقای علیرضا حسن نیاخمیرانی مشهور به حمید فرزند کاس کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مجتبی حیدرپورجیرندهی فرزند احمد کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای فرشید دهقانی میاندهی فرزند احمد کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای عباس رستمی طالمی فرزند على کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای حسن زاهدی کیاسرائی فرزند محمد کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای ابراهیم زرین بازقلعه فرزند قربان کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای سیف اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای صادق صدیق طالمی فرزند محمد کد نامزد ۴۶
۱۷- آقای محمدعلی صولتی توسروندانی فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۷
۱۸- آقای فرهاد غلام زاده میاندهی فرزند حسین کد نامزد ۴۹
۱۹- آقای محمدرضا کاظمی گیساوندانی فرزند على کد نامزد ۵۱
۲۰- آقای نادر کبریائی جوبنه فرزند على کد نامزد ۵۲
۲۱- آقای حجت کیاهی کدوسرائی فرزند قربانعلى کد نامزد ۵۴
۲۲- آقای حسن محمدی فرزند محمد کد نامزد ۵۶
۲۳- خانم مریم معصومی بالاشادهی مشهور به خانم معلم فرزند منصور کد نامزد ۵۷
۲۴- آقای رضا میراشه فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۸
۲۵- آقای عبداله میرزائیان سروندانی مشهور به على فرزند قربان کد نامزد ۵۹
۲۶- آقای محمدحسین نژادحسنی طالمی فرزند احمد کد نامزد ۶۱
۲۷- آقای محمود نظرنیای کسبخی فرزند محمدعلى کد نامزد ۶۲
۲۸- آقای محمدتقی نیک پورسروندانی فرزند محمود کد نامزد ۶۴
۲۹- آقای رضا یوسفی طالقانی فرزند قربان کد نامزد ۶۵

 

لشت نشاء

۱- آقای حبیب ابراهیمی بلوچی فرزند یوسف کد نامزد ۱۵
۲- آقای بهرام امیدی توچائی فرزند اردشیر کد نامزد ۱۶
۳- آقای منصور تامینی لیڃائی مشهور به – فرزند مرتضی کد نامزد ۱۷
۴- آقای علیرضا ثمرولمی مشهور به ثمر فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸
۵-آقای علیرضا دقت کار مشهور به حاجی – رحیم فرزند کریم کد نامزد ۱۹
۶-آقای سیدرضا شریفی توچائی مشهور به جلال فرزند سید محمود کد نامزد ۲۱
۷-آقای محمد صادقی بالاجورشری فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۴
۸- آقای علی صفاری جورشری فرزند اکبر کد نامزد ۲۵
۹- آقای محمد صفری مشهور به شاهین فرزند على کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای افشین غفاری مشهور به دکتر فرزند غفار کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای هامون فیلسوف جورشری مشهور به هامون فرزند مصطفى کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای علی کوچک حق بین فرزند محمود کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای مهدی معلومی نشائی مشهور به مهیار فرزند نادر کد نامزد ۴۲
۱۴-آقای محمدعلی مهدی زاده جورشری مشهور به علی فرزند رضا کد نامزد ۴۵
۱۵- آقای سیدشاهد مومنی فرزند سیدمعراج کد نامزد ۴۶
۱۶- آقای مجتبی میربلوک لیڃائی فرزند مهرداد کد نامزد ۴۷
۱۷-آقای سیدحنان میرهاشمی جورشری فرزند سید اکبر کد نامزد ۴۸
۱۸- آقای مجتبی نظامی بلوچی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۹
۱۹-آقای سیامک نویدی توچائی فرزند بخشعلى کد نامزد ۵۱
۲۰- آقای عادل یگانه شریعتی جورشری فرزند رضا کد نامزد ۵۴
۲۱-آقای عسکر یوسف زاده مشهور به فرهادیوسفی فرزند محمود کد نامزد ۵۶

 

کوچصفهان

۱- آقای محمد افتخاری سدهی فرزند هادی کد نامزد ۱۵
۲- آقای اسمعیل ایزدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۳- آقای قربان برازنده فرزند حسین کد نامزد ۱۷
۴-خانم سمیه برق مشهور به شادی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۸
۵- آقای علی برق فرزند محمد نقى کد نامزد ۱۹
۶-آقای امیر پورحسین مشهور به فرشید فرزند رجب کد نامزد ۲۱
۷- آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد ۲۴
۸- آقای حسین حسین پورلیموچائی فرزند جان على کد نامزد ۲۵
۹- آقای صفر حسین زاده پیرموسائی فرزند قاسم کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای حمیدرضا حیدری ایمن آبادی مشهور به حمید فرزند حسن کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای مجتبی داداشی شیرایه فرزند مصطفى کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای سیدابراهیم دانش میرکهن مشهور به مسعود فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای اسحاق رمضانی کوچصفهانی مشهور به رامون فرزند محمد کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای اسماعیل سیارگیلوائی فرزند حسین کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای مرتضی شعبانی کوچصفهانی فرزند هادی کد نامزد ۴۷
۱۷- آقای محمدعلی شورشی جوبجارکلی فرزند حسین کد نامزد ۴۸
۱۸-آقای داریوش صادقی نویده فرزند محمد کد نامزد ۴۹
۱۹- آقای نعمت اله فلاح ذاغ چشم فرزند کاس کد نامزد ۵۱
– ۲۰ آقای محمدرضا کاظمی پورجوبیجارکلی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲
– ۲۱ آقای کریم کامران کنارسری فرزند رمضان کد نامزد ۵۴
– ۲۲ آقای محمدرضا کشاورزرودکلی فرزند على کد نامزد ۵۶
– ۲۳ آقای عباس گلعلی زاده لاله دشتی فرزند ناصر کد نامزد ۵۷
– ۲۴ آقای مسعود متقی پیرموسائی فرزند ابوطالب کد نامزد ۵۸
– ۲۵ آقای سعید محمدابراهیم زاده پشکه مشهور به سعید ابراهیم زاده فرزند ناصر کد نامزد ۵۹
آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر لولمان
۱- آقای محمدتقی آبادگرچهارده مشهور به بشیر فرزند عباس کد نامزد ۱۵
۲-آقای یاسر آذرپرند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶
۳- خانم مریم اسپرهم فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷
۴- آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری فرزند شعبانعلى کد نامزد ۱۸
۵- خانم مهدیه اورلی فرزند محسن کد نامزد ۱۹
۶-آقای محمد باهری مقدم مشهور به شعبان فرزند موسی کد نامزد ۲۱
۷- خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری مشهور به خانوم شهردار فرزند سیدفاضل کد نامزد ۲۴
۸- آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی فرزند صفر کد نامزد ۲۵
۹- خانم رقیه تیغ نوردکورکاء فرزند اکبر کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای سیدمحمود حسینی رشت آبادی فرزند سید جمال کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای عباس حیدری پیربستی فرزند ربیع کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای علیرضا رازقی پیربستی مشهور به حمید فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای سیدمحمد رزازرزاقی فرزند سیدنظام کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای محسن رنجبرپیربستی فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای امین زمانی رودبارکی مشهور به مهندس امین فرزند فرامرز کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای حسین زمانی رودبارکی مشهور به فرزاد فرزند محمد کد نامزد ۴۶
۱۷- آقای شهرام زمانی رودبارکی فرزند محمد کد نامزد ۴۷
۱۸- آقای مهدی سماوی رشت آبادی فرزند حسین کد نامزد ۴۸
۱۹- آقای حسینعلی عبادتی رودبارکی مشهور به حسین عبادتی فرزند احمد کد نامزد ۴۹
۲۰- خانم رقیه مرزداررودبارکی مشهور به مژده فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۱
۲۱- آقای مصطفی مهربان رشت آبادی فرزند حسین علی کد نامزد ۵۲
۲۲- آقای عیسی موقری رودبارکی فرزند سلطان علی کد نامزد ۵۴

 

خشکبیجار

۱- آقای محمد احمدزاده سیاه اسطلخی فرزند على کد نامزد ۱۵

۲- آقای ابراهیم اخوان رودپشتی فرزند نصراله کد نامزد ۱۶

۳- آقای محمد پورغفاری دافچائی مشهور به غفاری فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۸

۴- آقای پویا تقی مهرجکتاجدینانی فرزند پرویز کد نامزد ۱۹

۵- آقای سیدیاسر حسینی پاکدامن کوهی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۲۱

۶- خانم سیده زهرا حسینی جکتاجی فرزند سید هاشم کد نامزد ۲۴

۷- خانم سمیرا راستگوطبالوندانی مشهور به سحر فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۶

۸- آقای محمدمهدی راستگوی دلیرشیشه گورابی فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۷

۹- آقای یوسف رجبی فرشمی مشهور به مجتبى فرزند یعقوب کد نامزد ۲۸

۱۰- آقای محمدعلی رنجبرنوشری مشهور به احمد فرزند جعفر کد نامزد ۲۹

۱۱- آقای تقی زادحسین بسته دیمی فرزند نقی کد نامزد ۴۱

۱۲- آقای منصور ساعدی شهرستانی فرزند گل کد نامزد ۴۲

۱۳- آقای رامین صفاری طبالوندانی فرزند طاهر کد نامزد ۴۵

۱۴- آقای کاوه صفری یوسفی مشهور به حمید صفری فرزند غلامعلى کد نامزد ۴۶

۱۵- آقای سجاد علی نیای ملک دهی فرزند بهمن کد نامزد ۴۸

۱۶-آقای علی اکبر کردی فرزند حسینعلى کد نامزد ۵۱

۱۷-آقای حسین لطفی فرزند غلامحسن کد نامزد ۵۲

۱۸-خانم کتایون محمودی گورابی فرزند محمد کد نامزد ۵۶

۱۹- آقای سلمان مظفری راد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷

۲۰- آقای حسن معینی یوسفی فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۸

۲۱-اقای رضا ملکدوست نوشری فرزند رجبعلى کد نامزد ۵۹

 ۲۲- آقای مرتضی مهدوی کته سری فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۱

۲۳ – آقای محمدباقر نادری جورکویه فرزند مرتضى کد نامزد ۶۲

۲۴-  آقای رضا نجم الدین طبالوندانی مشهور به منصور نجم الدین فرزند یوسف کد نامزد ۶۴

۲۵-  آقای بهروز همت طبالوندانی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۶۵

۲۶-  آقای مرتضی هوشیارجورکویه فرزند غلامرضا کد نامزد  ۶۷

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت


شماره خبر 3458 - 2017/05/11
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com