به گزارش خبر راست، در پی بارش شدید باران در شهر رشت با وجود تلاش مجموعه شهرداری رشت و نیروهای خدمات شهر، شاهد آبگرفتگی در برخی معابر بودیم. در همین راستا با مهندس زارعی مدیر پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به گفتگو پرداختیم.

مهندس زارعی با اشاره به آبگرفتگی شدید و البته کوتاه مدت امروز در مسیر بلوار قلیپور رشت اظهار داشت: پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این مسیر به اتمام نرسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال به اتمام برسد. در شرایط فعلی و با این حجم از بارندگی آبگرفتگی موقت و کوتاه مدت طبیعی است.

مدیر پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرداری رشت ، تصریح کرد: پیمانکار این پروژه مشخص است و شرکت گیل بام پی تا پایان سال این پروژه را به اتمام می رساند.

وی افزود: این پروژه شامل دو قسمت است. بخش اول از سه راه معلم-قلی پور به سمت شیرینی ویلانج و بخش دوم مربوط به بلوار قلی پور که از باند کندرو تا نزدیک رمپ تقاطع غیر همسطح ادامه دارد.

مهندس زارعی با بیان اینکه اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این قسمت ضرورت دارد توضیح داد: در صورت اجرای این پروژه آبگرفتگی طرف مقابل هم برطرف می شود.

مدیر پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرداری رشت اعلام کرد: پیمانکار این پروژه بعد از اتمام لوله گذاری مسیر معلم، لوله گذاری بلوار قلی پور را اجرا خواهد کرد.

وی در پایان رفع مشکلات شهروندان را دغدغه همیشگی شهرداری رشت دانست و گفت: مجموعه شهرداری رشت با تمام توان خود در راستای خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان در تلاش است.

حرف تازه