بدون دیدگاه
2018/09/12 - 11:18

مدیر کل بازرسی گیلان

ادامه حیات دولت حقیقی بدون دولت مجازی و الکترونی ناممکن است

مدیر کل بازرسی گیلان در این جلسه بیان داشت: امروز سخن از هرگونه فساد مالی و اداری بدون شفاف سازی امکانپذیر نیست ، لذا ابجاد شفافیت عملکرد اساس کار باید باشد.

صبح امروز همایش فرهنگ سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان با ریاست دکتر صادق راده مدیر مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت درسالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد. اختصاصی خبر راست/ مدیر کل بازرسی گیلان در این جلسه بیان داشت: امروز سخن از هرگونه فساد مالی و اداری بدون شفاف […]

صبح امروز همایش فرهنگ سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان با ریاست دکتر صادق راده مدیر مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت درسالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد.

اختصاصی خبر راست/ مدیر کل بازرسی گیلان در این جلسه بیان داشت: امروز سخن از هرگونه فساد مالی و اداری بدون شفاف سازی امکانپذیر نیست ، لذا ابجاد شفافیت عملکرد اساس کار باید باشد.

مسرور انطباق عملکرد دستگاهها با قانون و نتایج حاصله توسط مردم عامه را ضروری خواند و گفت: اساس کار و اهداف دولت الکترونیک ایجاد شفافیت در عملکرد است تا عامه مردم این امکان را داشته باشند تا عملکرد دستگاههای اجرایی و مسیولان را با مقررات و قوانین منطبق و نتایج را ارزیابی نمایند.

وی افزود: امروز هبچ دولت حقیقی بدون دولت مجازی و الکترونیک نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و هر دولتی که ازدولت الکترونیک فاصله گرفت محکوم به فناست و امروز موفق ترین دولتها دولتی است که برای دولت الکترونیک وقت گذاشته اند.

مسرور خاطرنشان کرد: امروزیکی از سامانه ها یی که زیرساخت دولت الکترونیک است را گرامی داشته و دیگران را ترغیب به استفاده از این سامانه خواهیم کرد .

مدیرکل بازرسی استان در تعریف استان گفت: ما در استفاده از سامانه تاد گیلان به عنوان تنها استان پیشروی کشور براساس دستورالعمل باقی مانده از دولت قبل موفق به استفاده از این سامانه شده اند.

وی تصریح کرد: استفاده از سامانه الکترونیکی را باید به عنوان یک شاخص ارزیابی تلقی کرد و با حذف نگاه سنتی مدیران را ترغیب به استفاده از این سامانه کرد.

وی افزود: ما به عنوان دستگاه نظارتی در زمینه اجرای پروژه دولت الکترونیکی. در دو مرحله ایجاد زیرساخت و نهادینه کردن این سیستم در دستگاههای اجرایی
و نیز راستی ازمایی و تعیین نقش استفاده از این سامانه در کاهش شکایات انجام وظیفه خواهیم کرد.


شماره خبر 31756 - 2018/09/12
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com