بدون دیدگاه
2018/08/15 - 12:11

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار رشت

تاکنون یک هزار و ۸۸۴ طرح در سامانه کارا ثبت‌نام شده است که ۲۹۵ طرح فراگیر و ۱۵ هزار و ۸۹۸ طرح روستایی است

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار

به گزارش خبر راست،  محمدعلی ویشکایی در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در فرمانداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۸۸۴ طرح در سامانه کارا ثبت‌نام شده است که ۲۹۵ طرح فراگیر و ۱۵ هزار و ۸۹۸ طرح روستایی است. معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت افزود: […]

به گزارش خبر راست،  محمدعلی ویشکایی در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در فرمانداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۸۸۴ طرح در سامانه کارا ثبت‌نام شده است که ۲۹۵ طرح فراگیر و ۱۵ هزار و ۸۹۸ طرح روستایی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت افزود: سهم شهرستان رشت از کل تسهیلات اشتغالزایی استان ۳۱۵ میلیارد تومان می‌باشد که ۲۲۲ میلیارد تومان برای فراگیر و ۹۳ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی می‌باشد.

وی گفت: تاکنون ۷۸۴ طرح با مبلغ ۱۹۹ میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان در دستگاه‌های اجرایی تایید و در کمیته فنی شهرستان مصوب و به کمیته فنی استان یا بانک‌ها ارجاع شده است.

ویشکایی ادامه داد: از مجموع طرح‌های مذکور ۶۸۰طرح به مبلغ ۱۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان سهم اشتغال روستایی و ۱۰۴ طرح به مبلغ ۸۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان سهم اشتغال فراگیر است.

معاون برنامه‌ریزی و امورعمرانی فرمانداری شهرستان رشت تصریح کرد: از مجموع طرح‌های ارسالی به کمیته فنی استان و شهرستان ۶۶۳ طرح با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان توسط کمیته فنی به بانک‌ها معرفی شده است.

وی ادامه داد: از محل اشتغال روستایی ۵۶۲ طرح به مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد ۵۹ طرح به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان پرداخت شده، از محل اشتغال فراگیر از ۱۰۱ طرح به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان معرفی شده به بانک‌ها تعداد ۷ طرح به مبلغ ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

ویشکایی یادآور شد: در بخش گردشگری تعداد ۳۱۱ طرح به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان با تعهد اشتغال ۴۹۰ نفر به بانک‌ها معرفی شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به وضعیت اشتغال جامعه انتظار میرود وقتی طرح‌ها به تایید کارگروه فنی شهرستان و استان رسیده دهیاران و شوراها در روستا همکاری لازم را انجام دهند ، سعی داریم از فرصت پیش آمده استفاده لازم را ببریم.


شماره خبر 29385 - 2018/08/15
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com