بدون دیدگاه
2017/03/23 - 13:08

کاریکاتور توهین آمیز روزنامه قطری

کاریکاتور توهین آمیز روزنامه قطری خبر راست ؛ روزنامه استاد الدوحه کاریکاتور توهین آمیزی را قبل از دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران و قطر به تصویر کشید و در این کاریکاتور عبارت عربی: وین رایح یا کابتن؟ ” آقای کاپیتان کجا می روی” را نوشت.

کاریکاتور توهین آمیز روزنامه قطری

خبر راست ؛ روزنامه استاد الدوحه کاریکاتور توهین آمیزی را قبل از دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران و قطر به تصویر کشید و در این کاریکاتور عبارت عربی: وین رایح یا کابتن؟ ” آقای کاپیتان کجا می روی” را نوشت.


شماره خبر 272 - 2017/03/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com