بدون دیدگاه
2018/05/01 - 11:16

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت؛

مراحل آماده سازی ساختمان جدید سازمان سرمایه گذاری

مراحل آماده سازی ساختمان جدید سازمان سرمایه گذاری

خبر راست/ با توجه به تغییر مکان سازمان سرمایه گذاری به ساختمان جدید،جهت برقراری ارتباط شبکه داخلی و اوتوماسیون اداری نیاز به تجهیز ساختمان مذکوربوده است که این امر  توسط پرسنل زحمت کش سازمان فاوا با تلاش شبانه روزی انجام پذیرفت و ساختمان مذکور جهت افتتاحیه مهیا گردید.

خبر راست/ با توجه به تغییر مکان سازمان سرمایه گذاری به ساختمان جدید،جهت برقراری ارتباط شبکه داخلی و اوتوماسیون اداری نیاز به تجهیز ساختمان مذکوربوده است که این امر  توسط پرسنل زحمت کش سازمان فاوا با تلاش شبانه روزی انجام پذیرفت و ساختمان مذکور جهت افتتاحیه مهیا گردید.

شماره خبر 24996 - 2018/05/01
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com