بدون دیدگاه
2018/05/13 - 21:58

موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک که در رشت برگزار شد، به مرحله بعد راه یافتند. به گزارش خبر راست، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک که در […]

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک که در رشت برگزار شد، به مرحله بعد راه یافتند.

به گزارش خبر راست، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک که در رشت برگزار شد، به مرحله بعد راه یافتند. این آزمون در شش حیطه؛ آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، فلسفه پزشکی، مدیریت نظام سلامت و کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم و با مشارکت ۷ هزار داوطلب در رشت، برگزار شد.

مرحله دوم دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۳ تا ۱۸ مرداد ماه جاری به صورت انفرادی و گروهی برپا می شود.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

حیطه

۱

خانم فارهه خسروی

پزشکی

آموزش پزشکی

۲

آقای محمدجواد شریفیان

پزشکی

آموزش پزشکی

۳

خانم زهرا قلی زاده

پزشکی

آموزش پزشکی

۴

آقای علی سعادت رشتی

پزشکی

استدلال بالینی

۵

خانم زهرا سیبویه

پزشکی

استدلال بالینی

۶

خانم زهرا امامقلی پور

داروسازی

تفکر علمی در علوم پایه

۷

آقای سجاد روشن فر

پزشکی

تفکر علمی در علوم پایه

۸

خانم پریا امیرپور

دندان پزشکی

مدیریت نظام سلامت

۹

آقای سینا روغنی

پزشکی

مدیریت نظام سلامت

۱۰

آقای عبدالرحیم مختومی

داروسازی

مدیریت نظام سلامت

۱۱

آقای مهدی خلعتبری

داروسازی

کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم


شماره خبر 24882 - 2018/05/13

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com