بدون دیدگاه
2018/05/23 - 12:53

مجری و خواننده های مراسم رسمی جام جهانی مشخص شدند

ستاره مشهور سینمای آمریکا، در کنار نیکی جَم، ستاره موسیقی رگی‌تون، و اِرفا ایسترفی، خواننده پاپ از کوزوو، مراسم رسمی جام جهانی 2018برعهده خواهند داشت. مجری و خواننده های مراسم رسمی جام جهانی

ستاره مشهور سینمای آمریکا، در کنار نیکی جَم، ستاره موسیقی رگی‌تون، و اِرفا ایسترفی، خواننده پاپ از کوزوو، مراسم رسمی جام جهانی ۲۰۱۸برعهده خواهند داشت. به گزارش خبر راست، ویل اسمیت در کنار نیکی جم و ارف ایسترفی مراسم جام جهانی را برگزار می کنند. ویل اسمیت، ستاره مشهور سینمای آمریکا، در کنار نیکی جَم، […]

ستاره مشهور سینمای آمریکا، در کنار نیکی جَم، ستاره موسیقی رگی‌تون، و اِرفا ایسترفی، خواننده پاپ از کوزوو، مراسم رسمی جام جهانی ۲۰۱۸برعهده خواهند داشت.
به گزارش خبر راست، ویل اسمیت در کنار نیکی جم و ارف ایسترفی مراسم جام جهانی را برگزار می کنند.

ویل اسمیت، ستاره مشهور سینمای آمریکا، در کنار نیکی جَم، ستاره موسیقی رگی‌تون، و اِرفا ایسترفی، خواننده پاپ از کوزوو، مراسم رسمی جام جهانی ۲۰۱۸برعهده خواهند داشت.
این مراسم در روز آغاز بازی ها و پیش از بازی افتتاحیه به انجام می رسد.
ایلنا

شماره خبر 23659 - 2018/05/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com