بدون دیدگاه
2017/04/23 - 10:56

روابط عمومی فرمانداری شفت؛

لایروبی نهر سُنگ پس از ۳۵ سال

لایروبی نهر سُنگ پس از 35 سال

به گزارش خبر راست،نهر ۱۴ کیلومتری سُنگ احمدسرگوراب شفت که بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست را آبرسانی می کند پس از ۳۵ سال لایروبی شد. محمدرضا محسنی فرماندار شفت عصر امروز از لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب این شهرستان بازدید کرد . این نهر ۱۴ کیلومتری که از نزدیکی روستای […]

به گزارش خبر راست،نهر ۱۴ کیلومتری سُنگ احمدسرگوراب شفت که بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست را آبرسانی می کند پس از ۳۵ سال لایروبی شد. محمدرضا محسنی فرماندار شفت عصر امروز از لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب این شهرستان بازدید کرد .

این نهر ۱۴ کیلومتری که از نزدیکی روستای لپوندان آغاز و از میان شهر احمدسرگوراب می گذرد بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست را آبرسانی می کند .

هرچند هر ساله با شروع فصل کشاورزی برخی از نقاط بحرانی نهر سُنگ لایروبی می شد اما به گفته بومیان و مسوولین محلی از لایروبی اصولی این نهر بیش از ۳۵ سال می گذرد.


شماره خبر 2352 - 2017/04/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com