بدون دیدگاه
2018/05/14 - 13:27

وزیر ارتباطات؛

 شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت افزایش یافته

 شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت افزایش یافته

به گزارش خبر راست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت اشاره و تاکید کرد که اپراتورها موظفند نسبت به این مساله با جدیت پیگیری و اقدام های لازم را انجام دهند. «محمدجواد آذری جهرمی» این مطلب را روز دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز عملیات مخابرات گفت.

به گزارش خبر راست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت اشاره و تاکید کرد که اپراتورها موظفند نسبت به این مساله با جدیت پیگیری و اقدام های لازم را انجام دهند.

«محمدجواد آذری جهرمی» این مطلب را روز دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز عملیات مخابرات گفت.


شماره خبر 23220 - 2018/05/14
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com