بدون دیدگاه
2018/05/13 - 11:44

متلک‌های سنگین یک روزنامه به احمدی‌نژاد، ولایتی و سروش!

متلک‌های سنگین یک روزنامه به احمدی‌نژاد، ولایتی و سروش!

خبر راست/ ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز در واکنش به برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای شده، همراه با روزنامه قانون منتشرشد.

خبر راست/ ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز در واکنش به برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای شده، همراه با روزنامه قانون منتشرشد.
متلک‌های سنگین یک روزنامه به احمدی‌نژاد، ولایتی و سروش!


شماره خبر 23126 - 2018/05/13
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com