بدون دیدگاه
2018/05/12 - 19:44

در نشست کتابخوان خبرنگاران استان گیلان مطرح شد:

پیوند ناگسستنی اطلاعات و ارتباطات / خلق واقعیت از رسانه ها در دنیای پسامدرن

عصر امروز دومین نشست کتابخوان خبرنگاران استان با حضور دکتر هادی نوری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان با جمعی از اصحاب رسانه گیلان با موصوع رسانه وکتاب  در محل کارگاه هنر سروش برگزار شد.

عصر امروز دومین نشست کتابخوان خبرنگاران استان با حضور دکتر هادی نوری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان با جمعی از اصحاب رسانه گیلان با موصوع رسانه وکتاب  در محل کارگاه هنر سروش برگزار شد. اختصاصی خبر راست/ در ابتدای این نشست دکتر هادی نوری درسخنانی قرن  بیست و یکم را  قرن اطلاعات و […]

عصر امروز دومین نشست کتابخوان خبرنگاران استان با حضور دکتر هادی نوری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان با جمعی از اصحاب رسانه گیلان با موصوع رسانه وکتاب  در محل کارگاه هنر سروش برگزار شد.

اختصاصی خبر راست/ در ابتدای این نشست دکتر هادی نوری درسخنانی قرن  بیست و یکم را  قرن اطلاعات و ارتباطات دانست و بیان کرد:  اطلاعات و ارتباطات از یک  پیوند ناگستنی برخوردار است. و این دو موضوع هر دو در اختیار رسانه است و مجموع این دو که عرصه دانایی را تشکیل میدهد، در اختیار رسانه قرار دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان خاطرنشان کرد: در دنیای مدرن از رسانه ها درخواست انعکاس واقعیت میشد اما در دو سه دهه اخیر با ورود به عصر پسا مدرن از رسانه ها کارکردی متمایزی خواسته شد که آن خلق واقعیت توسط رسانه هاست و این حکایت از قدرت رسانه ها دارد.

وی در ادامه عمومی سازی رسانه و سرعت تولید و انتقال خبر یکی از ویژگیهای رسانه در عصر جدید دانست و گفت: در عصر جدید خبر در ثانیه انتقال می یابد لذا تکنولوژی های جدید ارتباطی سبب شده تا ما با انبوهی از اطلاعات و انفجار اطلاعات روبرو شویم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان تصریح کرد: در برخی موارد اطلاعات بر زندگی انسانها چیره شده و انسان را به سمت جلو هدایت می کند این حجم  اطلاعات حق تصمیم گیری را در انسانها بسیار سخت میکند و در بسیاری موارد اتفاقات انسانها تحت تاثیر این حجم اطلاعات ساخته می شود.

وی در اشاره به نقش کتاب در رسانه افزود: کتاب در تصمیم گیرهای زندگی انسان نقش و  تاثیر زیادی دارد.

نوری در اشاره به ارتباط سطحی برخی انسانها با کتاب گفت: اگر کتاب نباشد گذران زندگی با کف روی آب است. اگر ارتباط کتاب با کاربر را وسیع ببینیم دیگر از خواندن و دیدن عبور و به مرحله اندیشه ورزی می رسیم.

مدیر کل کتایخانه های عمومی استان یادآور شد: فضای مجازی امکان اندیشیدن را انسان می گیرید اما کتاب برعکس این موضوع عمل می کند، کتاب امکان خلوت کردن انسان با خویشتن را می دهد کتاب امکان ارتباط با زندگی بیرونی را می دهد.

او گفت: کتاب یک ابزار گرم است و گرمای ان در ایجاد اگاهی و ابزار رسیدن به دانایی است اما تکنولوژی های جدید اندیشه گریزند. تکنولوژی ما را در سطح نگه میدارند اما کتاب ما را به عمق و ژرفای اطلاعات می برند.

هادی نوری نقد بر مسئولین را ابزار رسانه عنوان کرد و گفت: با توجه بر اینکه رسانه چشم بینای جامعه کتاب در افزایش اطلاعات و اگاهی بخشی اصحاب رسانه نقش بسزایی دارد.

در ادامه این نشست، کتابهای این قافله عمر، تاریخ مطبوعات گیلان از مشروطیت تا امروز، ترس از تاریکی ،خاطرات کشتی گیلان ،رسانه و سیاست خارجی و توسط سیاحت نامه ابراهیم بیگ توسط  محمدکاظم شکوهی راد، سید حسن ضیابری، کبری اجدادی و کریم خورسندی، کبیری و حسین خاکزاد معرفی شد.

و در پایان از معرفی کنندگان کتاب و دو تن از کتابداران فعال تقدیر شد.


شماره خبر 23102 - 2018/05/12
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com