بدون دیدگاه
2018/05/06 - 13:44

علی مطهری اینطوری سانسور شد!

در حاشیه انتقاد علی مطهری از حذف اظهاراتش درباره شجریان در تلویزیون، طراوت نیکی این کارتون را منتشرکرد.

خبر راست/ در حاشیه انتقاد علی مطهری از حذف اظهاراتش درباره شجریان در تلویزیون، طراوت نیکی این کارتون را منتشرکرد.

خبر راست/ در حاشیه انتقاد علی مطهری از حذف اظهاراتش درباره شجریان در تلویزیون، طراوت نیکی این کارتون را منتشرکرد.
علی مطهری اینطوری سانسور شد!

شماره خبر 22856 - 2018/05/06
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com