بدون دیدگاه
2017/04/22 - 11:22

هر انچه که دردرگیری بین شهردارسیاهکل وشهروندسیاهکلی اتفاق افتاد

هر انچه که دردرگیری بین شهردارسیاهکل وشهروندسیاهکلی اتفاق افتاد

به گزارش خبر راست، همانطوریکه می دانید خبرنگاران به عنوان قضات تلقی می شوند لذا باید در بررسی هاو نوشت های خود کمال دقت را داشته باشند بسیاری از مردم پیامک ارسال می نمایند که سکوت همای گیلان در این درگیری به چه معناست .باید عنوان کنم همای گیلان تلاش می نمایید تحت تاثیر جوقرار […]

به گزارش خبر راست، همانطوریکه می دانید خبرنگاران به عنوان قضات تلقی می شوند لذا باید در بررسی هاو نوشت های خود کمال دقت را داشته باشند بسیاری از مردم پیامک ارسال می نمایند که سکوت همای گیلان در این درگیری به چه معناست .باید عنوان کنم همای گیلان تلاش می نمایید تحت تاثیر جوقرار نگیرد وسرعت کا را فدای دقت نکند وخدای ناکرده چیزی ننویسد که باعث تضیع حق کسی شودهر چند همکاران محترم مطالبی در این خصوص به رشته تحریر در آوردند لذااصل اتفاق بدین شرح است وهمای گیلان هیچ گونه تحلیلی در این خصوص نمی کند وقضاوت را به پای مردم می سپارد:

شخصی به نام “ج.ص” که واسطه کار فردی به نام “ک.د” بود به دفترکار آقای شهردار مراجعه می کندشهرداردر جواب عنوان می نمایید تا چک شما پاس نشود کارشما انجام نخواهدشد همین مسئله باعث درگیری می شودکه مراجعه کننده عنوان می کند بیا بیرون تا حالیت کنم در حین رفتن متقاضی عنوان می کندکه پایم به درب می خورد وناخواسته دستم به پشت شهردارمی خورد)همین مسئله کافی بود تا شهردار محترم عنوان کند”مرا می زنید”آنگاه   با دست گردن ارباب رجوع را می گیریدو پشت وی را به زمین خاک  میکند که در نهایت با واسطه جدا می شوندکه در ادامه فحش نثار شهردار می گرددوارباب رجوع قندان را بر می دارد اما حاضران مانع پرتاب می شوند   اما گویا خاک کردن مورد قبول شهردار نشد ومجددا شهردار محترم گردن اورا نظاره می گیرد وهمان عمل اولی را تکرار می کند.این موارد واقعیت های بود که گفته شدامیدوارم حقایق موجب رنجش کسی نشود

 

همای گیلان


شماره خبر 2282 - 2017/04/22
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com