بدون دیدگاه
2018/05/05 - 11:29

از خودزنی یکی از عاملین سد معبر شهرداری رشت تا تشکیل پرونده قضایی و پیگیری قانونی ماجرا

خبر راست/هفته گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه 3 مجبور شدند وسائل و بساط یکی از عاملین انسداد کننده معبر عمومی شهر در بلوار خرمشهر را جمع آوری نمایند.

هفته گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه ۳ مجبور شدند وسائل و بساط یکی از عاملین انسداد کننده معبر عمومی شهر در بلوار خرمشهر را جمع آوری نمایند. اختصاصی خبر راست/ در پی خود زنی یکی از عاملین انسداد کننده سد معبر در بلوار خرمشهر، مجید رضایی معاون خدمات شهر شهرداری منطقه ۳ رشت در گفت […]

هفته گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه ۳ مجبور شدند وسائل و بساط یکی از عاملین انسداد کننده معبر عمومی شهر در بلوار خرمشهر را جمع آوری نمایند.

اختصاصی خبر راست/ در پی خود زنی یکی از عاملین انسداد کننده سد معبر در بلوار خرمشهر، مجید رضایی معاون خدمات شهر شهرداری منطقه ۳ رشت در گفت و گو با خبر راست بیان داشت: نیروهای سد معبر شهرداری براساس دستور مهندس مقصودی معاون خدمات شهر و مهندس کهالی مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت دردو شیفت کاری از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ مشغول فعالیت و ارائه خدمت هستند.

وی افزود: هفته گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه ۳ مجبور شدند وسائل و بساط یکی از عاملین انسداد کننده معبر عمومی شهر در بلوار خرمشهر که کاملا عرض کوچه ای را انسداد و مشکلاتی را برای عبور و مرور شهروندان ایجاد کرده بود جمع آوری نمایند.

رضایی گفت: پس از جمع آوری بساط این فرد و انتقال آن به شهرداری ناحیه عامل انسداد کننده پشت سر ماشین سد معبر به سمت شهرداری ناحیه حرکت کرد و پس از ورود به ساختمان این شهرداری ابتدا با فحاشی و داد و فریاد سبب ازدحام مردم و همسایگان اطراف ساختمان شهرداری شد و سپس در ادامه با استفاده از فرصتی مناسب با مشت اقدام به شکستن شیشه های این ساختمان کرد.

معاون خدمات شهر منطقه ۳ با تاکید بر ضبط فیلم کل ماجرای اتفاق افتاده توسط دوربین های مدار بسته ساختمان شهرداری ناحیه تصریح کرد: متاسفانه این فرد با مظلوم نمایی و با هدف تخریب مامورین و کارکنان شهرداری اقدام به پخش کلیپی در شبکه ها و کانال های معاند کرد.

وی افزود: پس از پخش این کلیپ تعدادی از سایت ها و خبرگزاریها براساس رسالت خبری خود پیگیر ماجرا شدند. شهرداری ناحیه هم برای روشنگری اتفاق کلیپ اصلی و ضبط شده را در اختیار رسانه ها قرار داده است.

رضایی با اشاره به صورتجلسه این حادثه توسط مامورین ۱۱۰ و تشکیل پرونده در کلانتری محل یادآور شد: اکنون این فرد با اتهام به فحاشی به ماموران و تشویش اذهان عمومی و تخریب اموال عمومی تحت تعقیب قانونی است.

او در ادامه با تاکید بر حضور نامبرده به همراه پدر خود در ناحیه ۲ منطقه ۳ شهرداری پس از ترخیص از بیمارستان برای عذر خواهی از خانم فهمیده رئیس ناحیه تصریح کرد: طی اموزش هایی ارائه شده به ماموران سد معبر تاجایی که امکان دارد ماموران باید با تذکر اقدام به جمع اوری سد معبر کنند و یا درصورت پشیمانی از سوی عامل سد معبر بساط دستفروشان را به آنان برگردانند. اما اگر شخص دستفروشی باسوء استفاده از متانت ماموران دست معبر اقدام به فحاشی و تشویش اذهان عمومی نماید از طریق محاکم قضایی و شعبه ۴ بازپرسی به صورت خاص برای جرائم مخصوص پرونده تشکیل داده خواهد شد.


شماره خبر 22792 - 2018/05/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com