بدون دیدگاه
2018/04/30 - 23:13

شورای عالی فضای مجازی:

 فیلتر تلگرام قانونی و لازم الاجرا است

مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی گفت: فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.

مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی گفت: فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود. به گزارش خبر راست، محمد حسین‌پور گفت: این موضوع در چارچوب قانون لازم الاجرا است و مسدود شدن کاملا قانونی است. وی افزود: باید براساس این موضوع عمل شود. مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای […]

مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی گفت: فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.
به گزارش خبر راست، محمد حسین‌پور گفت: این موضوع در چارچوب قانون لازم الاجرا است و مسدود شدن کاملا قانونی است.
وی افزود: باید براساس این موضوع عمل شود.
مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی گفت: دستور قضایی که درباره تلگرام صادر شده منافاتی با تصمیم شورا ندارد و باید به آن عمل شود.
ساعاتی پیش از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر شد.

شماره خبر 22664 - 2018/04/30
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com