بدون دیدگاه
2018/03/29 - 21:48

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت؛

کاشت ۲۵ اصله درخت بالغ در خیابان سعدی و خیابان شریعتی محدوده پیاده راه فرهنگی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در آستانه بهار سال ۹۷ راستای افزایش فضای سبز در پیاده راه فرهنگی رشت اقدام به کاشت ۲۰ اصله درخت بالغ حدودا ده ساله عنبرالسائل در خیابان سعدی و ۵ اصله درخت بالغ انجیلی در پیاده راه فرهنگی ورودی خیابان شریعتی کرد. به گزارش خبر راست، […]

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در آستانه بهار سال ۹۷ راستای افزایش فضای سبز در پیاده راه فرهنگی رشت اقدام به کاشت ۲۰ اصله درخت بالغ حدودا ده ساله عنبرالسائل در خیابان سعدی و ۵ اصله درخت بالغ انجیلی در پیاده راه فرهنگی ورودی خیابان شریعتی کرد.

به گزارش خبر راست، امروز نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع‌های زیستی به‌طور چشمگیری رو به افزایش است. به همین دلیل در بیشتر کشورها فضای باز و سبز جزء لاینفک تصمیمات برنامه‌ریزی کاربری زمین به‌شمار می‌آیند.

در بررسی اثرات روانی‌اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان روزانه در هر شرایطی به چند ساعت حضور در فضای ساکت و آرام نیاز دارد که فضای سبز می‌تواند این فضا را تأمین کند.

از مهم‌ترین اثرهای فضای سبز در شهرها، کارکرد زیست‌محیطی آن‌هاست که شهرها را به‌عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی‌دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله کرده، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می‌شود.

پرداختن به فضای سبز به‌عنوان یکی از مباحث مهم و کاربردی در دیگر کشورها تبدیل شده است، به‌طوری که هرساله مساحت زیادی از زمین‌های شهری آن‌ها به این کاربری بسیار مهم اختصاص داده می‌شود.

این سازمان در یک اقدام بی سابقه و با رنگ و عطری متفاوت با سالهای گذشته با کاشت درختهای بالغ در پیاده راه سعی دارد تا ضمن افزایش سرانه فضای سبز شهر رشت گامی هر چند کوچک در ارتقا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان رشت بردارد.


شماره خبر 20720 - 2018/03/29
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com