بدون دیدگاه
2018/03/15 - 11:39

یارانه اسفند شنبه واریز می‌شود

هشتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه سال جاری ساعت ۲۴ روز شنبه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود. یارانه اسفند

یارانه اسفند شنبه واریز می‌شود. به گزارش خبر راست، هشتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه سال جاری ساعت ۲۴ روز شنبه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه اسفند شنبه واریز می‌شود.

به گزارش خبر راست، هشتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه سال جاری ساعت ۲۴ روز شنبه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.


شماره خبر 19964 - 2018/03/15
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com