بدون دیدگاه
2018/03/13 - 9:47

توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت؛

کاشت ۲۵ اصله درخت در پیاده راه فرهنگی رشت به صورت روت بال

سجاد محجوب از کاشت 12 اصله درخت عنبرالسائل بالغ با سن تقریبی 10 سال با قطر و ارتفاع مناسب و با بهره گیری از گونه های بومی و سازگار با اقلیم شهر رشت در پیاده راه مرکزی رشت خبر داد.

به گزارش خبر راست، سجاد محجوب از کاشت ۲۵ اصله درخت عنبرالسائل بالغ با سن تقریبی ۱۰ سال با قطر و ارتفاع مناسب و با بهره گیری از گونه های بومی و سازگار با اقلیم شهر رشت در پیاده راه مرکزی رشت خبر داد. رییس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری افزود : […]

به گزارش خبر راست، سجاد محجوب از کاشت ۲۵ اصله درخت عنبرالسائل بالغ با سن تقریبی ۱۰ سال با قطر و ارتفاع مناسب و با بهره گیری از گونه های بومی و سازگار با اقلیم شهر رشت در پیاده راه مرکزی رشت خبر داد.

رییس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری افزود : این اقدام به منظور افزایش سبزینگی و تامین سایه اندازی پیاده راه ، ایجاد تعادل و توازن سطوح سخت و نرم بصورت روت بال انجام گرفت.

محجوب اظهار داشت : ادامه کاشت درخت در خیابان سعدی و نیز سایرمکانهای پیش بینی شده در پیاده راه شامل ابتدای خیابان شریعتی، خیابان امام و بخش مرکزی با کاشت گونه های دیگر نظیر انجیلی و آزاد در حال انجام می باشد.

 


شماره خبر 19755 - 2018/03/13
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com