بدون دیدگاه
2017/04/16 - 10:35

عکس روز نشنال جئوگرافی/ دعوا سر غذا

عکس روز نشنال جئوگرافی/ دعوا سر غذا

به گزارش خبر راست، عکس روز نشنال جئوگرافی به تصویری از دعوای پلیکان‌ها بر سر غذا در دریاچه کرکینی یونان اختصاص یافته است.

به گزارش خبر راست، عکس روز نشنال جئوگرافی به تصویری از دعوای پلیکان‌ها بر سر غذا در دریاچه کرکینی یونان اختصاص یافته است.
عکس روز نشنال جئوگرافی/ دعوا سر غذا

شماره خبر 1793 - 2017/04/16
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com