بدون دیدگاه
2017/04/14 - 16:11

عرشیا ۵ ساله از تهران، داوطلب ریاست‌جمهوری

عرشیا ۵ ساله از تهران، داوطلب ریاست‌جمهوری

به گزارش خبر راست، عرشیای ۵ ساله می‌گوید بخاطر پول میخواهم رییس‌جمهور شوم. مادرش می‌گوید او در آینده قطعا یکی از رجال سیاسی خواهد شد.

به گزارش خبر راست، عرشیای ۵ ساله می‌گوید بخاطر پول میخواهم رییس‌جمهور شوم. مادرش می‌گوید او در آینده قطعا یکی از رجال سیاسی خواهد شد.

عرشیا ۵ ساله از تهران، داوطلب ریاست‌جمهوری


شماره خبر 1654 - 2017/04/14
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com