بدون دیدگاه
2017/04/12 - 15:21

عکس روز نشنال جئوگرافی

عکس روز نشنال جئوگرافی

به گزارش خبرراست، عکس روز نشنال جئوگرافی به تصویری به نام «هدایت شده با نور» در توکوشیمای ژاپن اختصاص یافته است که قایق سواران را در حال استفاده از چراغ‌ها برای جذب کردن ماهی‌های شیراسو نشان می‌دهد.

به گزارش خبرراست، عکس روز نشنال جئوگرافی به تصویری به نام «هدایت شده با نور» در توکوشیمای ژاپن اختصاص یافته است که قایق سواران را در حال استفاده از چراغ‌ها برای جذب کردن ماهی‌های شیراسو نشان می‌دهد.

عکس روز نشنال جئوگرافی


شماره خبر 1470 - 2017/04/12
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com