بدون دیدگاه
2017/12/30 - 14:05

در پاییز امسال؛

میزان بارش های کشور ۱۸ درصد کمتر شد

از ابتدای مهر تا ۲۱ آذرماه سال جاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کم شده است.

از ابتدای مهر تا ۲۱ آذرماه سال جاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کم شده است. به گزارش خبر راست، براساس آخرین آمار ثبت شده در ایستگاه های باران‌سنجی کشور، از ابتدای سال آبی امسال یعنی اول مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری […]

از ابتدای مهر تا ۲۱ آذرماه سال جاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کم شده است.

به گزارش خبر راست، براساس آخرین آمار ثبت شده در ایستگاه های باران‌سنجی کشور، از ابتدای سال آبی امسال یعنی اول مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری ۲۷.۶ میلیمتر بارش ثبت شده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط دراز مدت ۵۱.۶ میلیمتر با ۴۷ درصد کاهش مواجه بوده است.

بیشترین میزان بارش های کشور در میان شش حوضه اصلی مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۱۴.۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶ میلیمتر، یک درصد کاهش داشته است.

همچنین حوضه های آبریز اصلی دریاچه ارومیه با ۷۳.۴ میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان با ۳۳.۴ میلیمتر، قره قوم با ۱۱.۸ میلیمتر، فلات مرکزی با ۷.۴ میلیمتر و مرزی شرق با ۱.۳ میلیمتر به ترتیب رتبه های دوم تا ششم بارش های کشور را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر میزان بارش های حوضه های آبریز اصلی، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۱ و ۵۰ درصد کاهش مواجه بوده اند و حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش بارش داشته است.

در این میان میزان بارش ها در حوضه های آبریز اصلی مرزی شرق و قره قوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.


شماره خبر 14644 - 2017/12/30
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com