بدون دیدگاه
2017/12/30 - 13:40

بر اساس حکم سازمان اداری و استخدامی کشور؛

سِمت ” مشاور وزیر و مدیرکل ” در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد + سند

بر اساس حکم سازمان اداری و استخدامی کشور، به کار گیری عناوین ترکیبی مانند مشاور وزیر و مدیرکل در دستگاههای اجرایی ممنوع است.

بر اساس حکم سازمان اداری و استخدامی کشور، به کار گیری عناوین ترکیبی مانند مشاور وزیر و مدیرکل در دستگاههای اجرایی ممنوع است. به گزارش خبر راست، سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی تاکید کرد، در نحوه تطبیق و همترازی در پستهای سازمانی مصوب دستگاهها با توجه به حکم دیوان محاسبات کشور، […]

بر اساس حکم سازمان اداری و استخدامی کشور، به کار گیری عناوین ترکیبی مانند مشاور وزیر و مدیرکل در دستگاههای اجرایی ممنوع است.

به گزارش خبر راست، سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی تاکید کرد، در نحوه تطبیق و همترازی در پستهای سازمانی مصوب دستگاهها با توجه به حکم دیوان محاسبات کشور، استفاده از عناوین ترکیبی نظیر مشاور وزیر و مدیر کل و مشاور و مدیر کل و عناوین مشابه برای تخصیص به پستهای دولتی در دستگاههای اجرایی ممنوع می‌باشد.

 


شماره خبر 14641 - 2017/12/30
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com