بدون دیدگاه
2017/04/12 - 14:53

کاندیدای ده هزار تومنی هم به میدان آمد

کاندیدای ده هزار تومنی هم به میدان آمد

به گزارش خبرراست،  یکی از داوطلبان شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از ثبت نام به شکلی غیرمتعارف در جمع خبرنگاران حاضر شد. او که به گفنه خود از فرط خستگی نمیتوانست روی پاهایش بایستد، بر روی زمین نشست و گفت: ده هزار تومان قرض کردم و خودم را به ستاد انتخابات کشور […]

به گزارش خبرراست،  یکی از داوطلبان شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از ثبت نام به شکلی غیرمتعارف در جمع خبرنگاران حاضر شد.

او که به گفنه خود از فرط خستگی نمیتوانست روی پاهایش بایستد، بر روی زمین نشست و گفت: ده هزار تومان قرض کردم و خودم را به ستاد انتخابات کشور رساندم تا رییس جمهور مردم شوم.
 
وی همچنین گفت: یکی از برنامه های من این است که دماغ هر کسی را که به ایران توهین کند، بشکنم.
میزان

شماره خبر 1457 - 2017/04/12
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com