بدون دیدگاه
2017/04/11 - 11:50

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گیلان:

حاجی‌بابایی چهارشنبه به گیلان می آید

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گیلان گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته حمیدرضا حاجی بابایی ضمن سفر به رشت در رشت روز چهارشنبه در جمع کمیته مدیران ادواری و کمیته فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گیلان سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرراست،  نظر علی علیزاده در گفتگویی با اشاره به حضور یکی از کاندیدا های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در استان گیلان اظهار کرد: طبق  برنامه ریزی های صورت گرفته حمیدرضا حاجی بابایی ضمن سفر به رشت در رشت روز چهارشنبه  در جمع کمیته مدیران ادواری و کمیته فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب […]

به گزارش خبرراست،  نظر علی علیزاده در گفتگویی با اشاره به حضور یکی از کاندیدا های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در استان گیلان اظهار کرد: طبق  برنامه ریزی های صورت گرفته حمیدرضا حاجی بابایی ضمن سفر به رشت در رشت روز چهارشنبه  در جمع کمیته مدیران ادواری و کمیته فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گیلان سخنرانی خواهد کرد.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه تمام کاندیداهای جمنا در استان گیلان حضور خواهند یافت، افزود: پیشتر نیز آقایان بذر پاش ،قاسمی و زاهدی در گیلان حضور پیدا کرده بودند.
علیزاده با بیان اینکه جمنا فراجناحی بوده و در طیف اصولگرا یا اصلاح طلب محدود نمیشود، افزود: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برآیند آرمان های انقلاب اسلامی است و تمام تلاش خود را برای دربرگیری تمام طیف ها سیاسی بکار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه خط قرمز جبهه مردمی، نیروهای ضد انقلاب هستند افزود: در همه ی دفاتر  جبهه مردمی برای همه آنهای که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند همیشه باز بوده و هست.
دبیر جبهه نیروهای انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه جبهه مردمی نه دنبال رقیب بوده و هست، گفت: مهمترین رقیب دولت فعلی در انتخابات پیش رو عملکرد ضعیف آن است.

علیزاده با بیان اینکه شخص و اشخاص در مرام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مهم نیستند، خاطرنشان کرد: برای جبهه مردمی جریان انقلاب که متعلق به احاد مردم است، اهمیت دارد.

پیک دانشجو


شماره خبر 1319 - 2017/04/11
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com