بدون دیدگاه
2017/04/09 - 10:20

کانال تلگرامی حمید رسایی

صلاحیت رسایی تایید شد

صلاحیت حمید رسایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در اصفهان توسط هیأت مرکزی نظارت تایید شد.

به گزارش خبرراست، به نقل از کانال تلگرامی حمید رسایی ، صلاحیت حمید رسایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در اصفهان توسط هیأت مرکزی نظارت تایید شد. پیش از این هیأت اجرایی فرمانداری اصفهان صلاحیت او را رد کرده بود.

به گزارش خبرراست، به نقل از کانال تلگرامی حمید رسایی ، صلاحیت حمید رسایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در اصفهان توسط هیأت مرکزی نظارت تایید شد. پیش از این هیأت اجرایی فرمانداری اصفهان صلاحیت او را رد کرده بود.


شماره خبر 1186 - 2017/04/09
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com