بدون دیدگاه
2017/04/05 - 15:48

حامد عبدالهی

یادداشت : مسئولیت اجتماعی شرکتیcorporate social responsibility

« اختصاصی خبرراست/حامد عبدالهی یادداشت: مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) corporate social responsibility اصل مسئولیت‌پذیری که در آن فرد نه فقط مسئول رفتار خویش شناخته شده، بلکه باید نسبت به صدمه‌ای که از طرف او (به عمد یا غیر عمد) به دیگران وارد می شود پاسخگو باشد، ریشه اصلی مفهوم امروزی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها هستند. از سازمان‌ها […]

«


اختصاصی خبرراست/حامد عبدالهی

یادداشت:
مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) corporate social responsibility اصل مسئولیت‌پذیری که در آن فرد نه فقط مسئول رفتار خویش شناخته شده، بلکه باید نسبت به صدمه‌ای که از طرف او (به عمد یا غیر عمد) به دیگران وارد می شود پاسخگو باشد، ریشه اصلی مفهوم امروزی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها هستند. از سازمان‌ها نیز انتظار می‌رود تا پاسخگوی تاثیرات اجتماعی و محیطی نامطلوب خود باشند.
مفهوم سی.اس.آر و توسعه پایدار که در غرب توسعه و گسترش یافته است، باید با توجه به ارزش‌های جوامع آسیایی و نگاه به متون فرهنگی این کشورها به ویژه در جمهوری اسلامی ایران توسعه یابد. در نتیجه نیاز به تطبیق درست این مفهوم با شرایط تاریخی و فرهنگی و موقعیت اجتماعی این جوامع است؛ اگر قرار باشد شهرداری و نهاد شورای اسلامی کلان‌شهر رشت در برنامه‌های توسعه‌ای استان به ویژه شهر رشت تاثیرگذار و نقش آفرین باشند، لازم است که مفهوم کلیدی سی.اس.آر در برنامه‌های مدیریت شهری و شورای شهر گنجانده شود. مفهوم سی.اس.آر در ارتباط با مدیریت شهری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، آموزشی آن باید مطرح و به کمک مفاهیمی چون سی.اس.آر باید تبدیل به یک نگاه عمومی و جذاب در جامعه شود. امید است در شورای پنجم گام‌های آغازین اما اساسی در این زمینه برداشته شود.
حامد عبدالهی


شماره خبر 1028 - 2017/04/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com