بدون دیدگاه
2017/09/23 - 13:33

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان؛

برابری هزینه مجوزات حفاری احداث خط با ساخت کانال در گیلان

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: هزینه اخذ مجوزات حفاری احداث یک کیلومتر خط برق در استان گیلان در سال 95 برابر هزینه احداث کانال آن خط است.

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: هزینه اخذ مجوزات حفاری احداث یک کیلومتر خط برق در استان گیلان در سال ۹۵ برابر هزینه احداث کانال آن خط است. به گزارش خبر راست، عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت  سهامی برق منطقه ای گیلان ، در خصوص احداث خطوط در استان گیلان بیان داشت:هزینه اخذ […]

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: هزینه اخذ مجوزات حفاری احداث یک کیلومتر خط برق در استان گیلان در سال ۹۵ برابر هزینه احداث کانال آن خط است.

به گزارش خبر راست، عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت  سهامی برق منطقه ای گیلان ، در خصوص احداث خطوط در استان گیلان بیان داشت:هزینه اخذ مجوزات حفاری احداث یک کیلومتر خط ۶۳ کیلوولت دو مداره زمینی در استان گیلان در سال ۹۵ برابر هزینه احداث کانال آن خط می باشد.

وی افزود: هزینه احداث یک کیلومتر خط ۶۳ کیلوولت دو مداره زمینی در استان گیلان در سال ۹۵ شامل؛ اخذ مجوزات حفاری ، کابل کشی، احداث کانال، خرید سیستم زمین، خرید برقگیر، خرید مفصل و سرکابل، خرید کابل و مطالعه و نظارت ، حدود ۱۸,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.که از این مقدار ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به اخذ مجوزات حفاری و ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به احداث کانال خط است. به عبارتی حدود ۴۳ درصد هزینه احداث یک کیلومتر خط ۶۳ کیلوولت دو مداره زمینی در استان گیلان مربوط به اخذ مجوزات حفاری و احداث کانال خط می باشد.


شماره خبر 10262 - 2017/09/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com