5 اسفند 1402

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش خبرراست: آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گیلان امامزاده هاشم – رشت روان ۱۱۴ ۸۷
۲ گیلان لنگرود – رودسر روان ۸۰ ۷۷
۳ گیلان کوچصفهان – سنگر روان ۳۵ ۸۴
۴ گیلان رشت – فومن روان ۱۰۳ ۸۱
۵ گیلان آزادراه رستم آباد – رود بار روان ۷۷ ۱۰۲
۶ گیلان رشت – پیر بازار روان ۳۸ ۶۳
۷ گیلان رشت – کوچصفهان روان ۱۰۲ ۷۷
۸ گیلان رشت – خمام روان ۱۲۳ ۷۶
۹ گیلان پیر بازار – ضیابر روان ۲۰ ۵۷
۱۰ گیلان رشت – امامزاده هاشم روان ۱۰۹ ۹۳
۱۱ گیلان رودسر – لنگرود روان ۱۱۲ ۸۳
۱۲ گیلان سنگر – کوچصفهان روان ۱۴ ۷۸
۱۳ گیلان فومن – رشت روان ۷۸ ۸۳
۱۴ گیلان آزادراه رودبار – رستم آباد روان ۷۱ ۹۵
۱۵ گیلان پیربازار – رشت روان ۴۰ ۵۶
۱۶ گیلان کوچصفهان – رشت روان ۱۱۷ ۸۵
۱۷ گیلان خمام – رشت روان ۶۵ ۷۴
۱۸ گیلان ضیابر – پیر بازار روان ۳۶ ۶۶
۱۹ گیلان آستارا – اردبیل روان ۲۲ ۸۷
۲۰ گیلان اردبیل – آستارا روان ۱۳ ۷۲
۲۱ گیلان خمام – انزلی روان ۷۳ ۷۹
۲۲ گیلان انزلی – رضوانشهر روان ۳۸ ۸۳
۲۳ گیلان انزلی – خمام روان ۴۸ ۸۲
۲۴ گیلان رضوانشهر – انزلی روان ۲۲ ۸۲
۲۵ گیلان لاهیجان – آستانه روان ۱۳۹ ۷۶
۲۶ گیلان آستانه – کیاشهر روان ۲۰ ۸۹
۲۷ گیلان حسن رود – کیاشهر روان ۱۷ ۶۱
۲۸ گیلان کوچصفهان – آستانه روان ۶۶ ۸۸
۲۹ گیلان آستانه – لاهیجان روان ۹۰ ۷۷
۳۰ گیلان کیاشهر – آستانه روان ۱۴ ۸۰
۳۱ گیلان کیاشهر – حسن رود روان ۱۷ ۶۸
۳۲ گیلان آستانه – کوچصفهان روان ۱۱۲ ۸۹
۳۳ گیلان رستم آباد – رودبار (جاده قدیم) روان ۱۹ ۶۴
۳۴ گیلان لوشان – قزوین (جاده قدیم) روان ۳ ۸۵
۳۵ گیلان آزادراه لوشان – قزوین روان ۲۰ ۹۷
۳۶ گیلان منجیل – طارم روان ۴ ۸۰
۳۷ گیلان رودبار – منجیل روان ۱۰۴ ۸۲
۳۸ گیلان آزادراه امام زاده هاشم – رودبار روان ۸۶ ۸۴
۳۹ گیلان رودبار – رستم آباد (جاده قدیم) روان ۱۴ ۶۷
۴۰ گیلان قزوین – لوشان (جاده قدیم) روان ۸ ۷۸
۴۱ گیلان آزادراه قزوین – لوشان روان ۹۹ ۹۹
۴۲ گیلان طارم – منجیل روان ۴ ۷۱
۴۳ گیلان منجیل – رودبار روان ۱۰۴ ۸۰
۴۴ گیلان آزادراه رودبار – امام زاده هاشم روان ۷۱ ۱۰۰
۴۵ گیلان کلاچای – چابکسر روان ۵۸ ۸۹
۴۶ گیلان رودسر – کلاچای روان ۰ ۰
۴۷ گیلان امامزاده هاشم – رستم آباد ( جاده قدیم) روان ۱۵ ۸۷
۴۸ گیلان منجیل – لوشان ( جاده قدیم) روان ۱۳ ۶۴
۴۹ گیلان چابکسر – کلاچای روان ۶۰ ۹۰
۵۰ گیلان کلاچای – رودسر روان ۱۰۵ ۷۸
۵۱ گیلان رستم آباد (جاده قدیم) – امامزاده هاشم روان ۲۱ ۶۱
۵۲ گیلان لوشان – منجیل (جاده قدیم) روان ۹ ۴۵
۵۳ گیلان املش – کلان کلایه روان ۱۱ ۶۸
۵۴ گیلان کلان کلایه – املش روان ۹ ۸۲
۵۵ گیلان تالش – آستارا روان ۲۱ ۸۶
۵۶ گیلان اسالم – خلخال نامشخص
۵۷ گیلان پونل – اسالم روان ۴۸ ۹۰
۵۸ گیلان اسالم – تالش روان ۴۹ ۷۳
۵۹ گیلان آستارا – تالش روان ۱۷ ۱۰۰
۶۰ گیلان خلخال – اسالم نامشخص
۶۱ گیلان اسالم – پونل روان ۴۴ ۸۵
۶۲ گیلان تالش – اسالم روان ۳۵ ۷۳
۶۳ گیلان ضیابر – پونل روان ۲۴ ۷۵
۶۴ گیلان پونل – ضیابر روان ۱۹ ۹۲
۶۵ گیلان فومن – ضیابر روان ۳۹ ۸۴
۶۶ گیلان فومن – سراوان روان ۳۵ ۸۲
۶۷ گیلان ضیابر – فومن روان ۳۱ ۸۵
۶۸ گیلان سراوان – فومن روان ۲۸ ۸۹
۶۹ گیلان لاهیجان – سیاکل روان ۳۹ ۵۷
۷۰ گیلان لاهیجان – لنگرود روان ۲۲ ۸۷
۷۱ گیلان سیاکل – لاهیجان روان ۲۷ ۶۱
۷۲ گیلان لنگرود – لاهیجان روان ۲۸ ۸۰
۷۳ گیلان شلمان – املش روان ۰ ۰
۷۴ گیلان املش – شلمان روان ۰ ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *